APACHE CORPORATION


www.apache.be

Apache.be is een nieuwssite voor diepgaande onderzoeksjournalistiek. De redactie wil inzicht bieden in maatschappelijk relevante kwesties, door het aanleveren van gedetailleerde achtergrondinformatie, duiding en diepgravende analyses.We gaan geen onderwerp uit de weg en geloven in onze rol van 'vierde macht'. Journalistieke onafhankelijkheid, integriteit en het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor de lezer. Dankzij het innovatieve cooperatieve model, dat kenmerkend is voor Apache.be, handelt de redactie ten dienste van - en in interactie met - haar publiek.

Solution Category
Augmented Reality